Talarträning i grupp

Utvecklas med andra

Utbildningen får dig och din arbetsgrupp att utvecklas till de mest glimrande och övertygande versionerna av er själva. Ni får konkreta råd om framförande, budskap, manus, kroppsspråk, presentationsbilder och personlig framtoning. Ni lär er att presentera, visualisera och väcka rätt känslor hos dem ni möter. Så att ni blir riktigt övertygande. Utbildningen kan varieras från en inspirerande stund på en timme, till tre dagar.

bellacom-letter

Talarträning i grupp

Utvecklas med andra

Utbildningen får dig och din arbetsgrupp att utvecklas till de mest glimrande och övertygande versionerna av er själva. Ni får konkreta råd om framförande, budskap, manus, kroppsspråk, presentationsbilder och personlig framtoning. Ni lär er att presentera, visualisera och väcka rätt känslor hos dem ni möter. Så att ni blir riktigt övertygande. Utbildningen kan varieras från en inspirerande stund på en timme, till tre dagar.

Utvecklas tillsammans

1. Grundkurs i presentationsteknik

Under en grundkurs i presentationsteknik får ni praktiska tips på hur ni kan göra era framföranden och presentationer bättre, tydligare och med större säkerhet. Praktiska övningar varvas med teoretiska. För att bli en briljant presentatör räcker det inte med teori. Det viktigaste är praktiken. Att ta tid till att öva.

Utbildningen kan genomföras under alltifrån ett par timmar till en heldag.

Några saker vi går igenom är: 

 • Starka inledningar och avslut.
 • Hur du fångar publikens intresse – och håller kvar den!
 • Hur du omvandlar nervositet till energi
 • Hur du använder rösten och kroppsspråkets makt.
 • Tips för oförberedda presentationer.
 • Hur du kan använda Power Point mer effektivt.
 • Hur du kan involvera och interagera med publiken.

2. Masterclass – ta era presentationer till yttersta nivå

Ta era presentationer till nästa nivå. Att snabbt kunna ställa sig inför en publik, mötesdeltagare eller kunder och kunna fånga uppmärksamhet och skapa intresse går att träna sig till.

I den här påbyggnadsutbildningen går vi djupare i hur du kan lära dig att bli tydlig, spännande och karismatisk för att förbättra dina chanser att påverka din publik, live eller i en film på webben. 

Masterclass innehåller bland annat: 

 • Storytelling. Lär dig hur du kan hitta de berättelser som finns nära dig och hur du berättar dem på ett trovärdigt och fängslande sätt så att de verkligen förstärker ditt budskap.
 • Hitta din röst – träna på tempo, intonation och pausering.
 • Samspelet mellan röst, kroppsspråk, PowerPoint eller andra hjälpmedel.
 • Hur du talar in i en kamera.
 • Hur du anpassar ditt budskap till korta webbformat.
 • Hur du blir en talare som inte bara informerar utan också inspirerar din publik.

3. Digitala möten – lär dig leda möten och presentera digitalt

Allt fler möten sker digitalt. Bra för både miljön och för effektiviteten. Genom att lära dig hur du kan leda möten på distans kan du få mer tidseffektiva och effektfulla möten, som ger mer. Men hur fördelar man ordet och ser till att alla deltagare är aktiva när det inte går att se varandra fysiskt?

Under utbildningen tar vi bland annat upp:

 • Hur du leder och faciliterar möten på distans.
 • Interaktion: Hur du fördelar ordet mellan olika deltagare och får deras återkoppling. 
 • Hur du summerar budskapet så att alla får samma bild av vad mötet kom fram till. 
 • Hur håller du intresset vid liv under hela mötet?
 • Så talar du in i kameran. 
 • Så använder du PowerPoint under ett digitalt möte.

Utbildningarna kan skräddarsys för alla företag och organisationer. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar er och det ni vill uppnå.

Innehåll - Utbildning i presentationsteknik

Inställningen

Hur du ser på dig själv och den presentation du vill ge är avgörande för hur väl du kommer att leverera och sälja in ett budskap som verkligen når fram. Lär dig hur du kan påverka din inställning och förvandla förlamande nervositet till effektiv tändvätska.

Inställningen

Hur du ser på dig själv och den presentation du vill ge är avgörande för hur väl du kommer att leverera och sälja in ett budskap som verkligen når fram. Lär dig hur du kan påverka din inställning och förvandla förlamande nervositet till effektiv tändvätska.

Storyn

Som presentatör vill du sälja ett budskap. Men vad? Lär dig identifiera syftet, välja orden och bygga en dramaturgi som får mottagaren att förstå och vilja veta mer.

Storyn

Som presentatör vill du sälja ett budskap. Men vad? Lär dig identifiera syftet, välja orden och bygga en dramaturgi som får mottagaren att förstå och vilja veta mer.

Publiken

Vad har mottagarna av ditt budskap för bakgrund, behov och förväntningar? Lär dig förbereda dig så att du möter din publik där de är – och hur du tar dem dit du vill.

Publiken

Vad har mottagarna av ditt budskap för bakgrund, behov och förväntningar? Lär dig förbereda dig så att du möter din publik där de är – och hur du tar dem dit du vill.

Stilen

Signalera den du är och det du vill förmedla genom att anpassa din framtoning till olika målgrupper. Träna på att behärska kroppsspråk, röst och hållning. Lära dig hur kläder, färger och personlig stil kan förtydliga det intryck du vill ge.

Stilen

Signalera den du är och det du vill förmedla genom att anpassa din framtoning till olika målgrupper. Träna på att behärska kroppsspråk, röst och hållning. Lära dig hur kläder, färger och personlig stil kan förtydliga det intryck du vill ge.

Bilden

Dina mottagare behöver visualisera för att förstå. Därför är det bra att arbeta med storytelling, metaforer och rätt sorts bilder. Lär dig vilken typ av bildstöd som fungerar – och när det är klokt att låta PowerPoint vila.

Bilden

Dina mottagare behöver visualisera för att förstå. Därför är det bra att arbeta med storytelling, metaforer och rätt sorts bilder. Lär dig vilken typ av bildstöd som fungerar – och när det är klokt att låta PowerPoint vila.

Platsen

Hur använder man det fysiska rummet på bästa sätt? Förutsättningarna varierar ofta mycket och därför är det viktigt att behärska platsens möjligheter. Lär dig hur du syns och hörs på rätt sätt med teknik, placering, ljud och ljus.

Platsen

Hur använder man det fysiska rummet på bästa sätt? Förutsättningarna varierar ofta mycket och därför är det viktigt att behärska platsens möjligheter. Lär dig hur du syns och hörs på rätt sätt med teknik, placering, ljud och ljus.

Känslan

Människor glömmer lätt vad du sagt men minns hur du fick dem att känna sig. Hur blir du behagligt övertygande så att människor vill veta mer? Lär dig smitta dem du möter med just din känsla och det du vill förmedla.

Känslan

Människor glömmer lätt vad du sagt men minns hur du fick dem att känna sig. Hur blir du behagligt övertygande så att människor vill veta mer? Lär dig smitta dem du möter med just din känsla och det du vill förmedla.

Storytelling

Berättelser gör att din publik tar till sig, kommer ihåg och blir mer berörda av ditt budskap. Lär dig hur du kan hitta de berättelser som finns nära dig och hur du berättar du dem på ett trovärdigt och fängslande sätt så att de verkligen förstärker ditt budskap.

Storytelling

Berättelser gör att din publik tar till sig, kommer ihåg och blir mer berörda av ditt budskap. Lär dig hur du kan hitta de berättelser som finns nära dig och hur du berättar du dem på ett trovärdigt och fängslande sätt så att de verkligen förstärker ditt budskap.

Tala på distans

Allt fler möten sker på distans. Lär dig hur du talar in i en kamera, hur du håller åhörarnas intresse vid liv och hur du anpassar dina budskap till kortare webbformat.

Tala på distans

Allt fler möten sker på distans. Lär dig hur du talar in i en kamera, hur du håller åhörarnas intresse vid liv och hur du anpassar dina budskap till kortare webbformat.

Exempel på upplägg

Våra utbildningar i presentationsteknik kan utföras på olika sätt, med olika längd, allt ifrån ett par timmar till flera dagar. För att hinna uppnå en klar förbättring av presentationstekniken föreslår vi ett upplägg med flera tillfällen, där vi kombinerar fysiska träffar med en digital övning, för att det ska bli mycket tid till träning. Här visar vi ett exempel på hur ett upplägg kan se ut:

"Anna Bellman levererade precis det vi tycker är så viktigt - proffsighet, närvaro, kunskap, energi och värme. Hon är också en trevlig och lyhörd person som det är mycket roligt och lätt att samarbeta med.” - Jean-Luc af Geijerstam - generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

- Jean-Luc af Geijerstam - generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

”Vi är verkligen glada, och uppfyllda, efter utbildningen i presentationsteknik. Det var en mycket givande och energirik dag. Det är sällan en utbildningsdag känns så kul hela vägen. Ingen tittade nånsin på klockan, tror jag. Anna är mycket proffsig, pedagogisk och karismatisk som utbildare. Full poäng!” - Helena Rönnmark - kommunikationschef Polarbrödgruppen

- Helena Rönnmark - kommunikationschef Polarbrödgruppen

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor