Insights Discovery

Hur når vi fram till varandra?

Vi människor är olika – därför behöver vi kommunicera på ett sätt som sätter mottagaren i centrum. Insights Discovery är en pedagogisk modell i färger som beskriver olika grundpersonligheter. Om du lär känna de olika färgerna, som alla finns på din arbetsplats och i din vardag, blir du bättre på att kommunicera och nå andra.

bellacom-letter

Insights Discovery

Hur når vi fram till varandra?

Vi människor är olika – därför behöver vi kommunicera på ett sätt som sätter mottagaren i centrum. Insights Discovery är en pedagogisk modell i färger som beskriver olika grundpersonligheter. Om du lär känna de olika färgerna, som alla finns på din arbetsplats och i din vardag, blir du bättre på att kommunicera och nå andra.

Effektiv kommunikation ger fungerande relationer

Vilken färg är du? Hur ser din personprofil ut och hur uppfattas du av andra? Hur kommunicerar olika personlighetstyper med varandra? Vad skiljer oss åt? Vad kan du göra för att nå fram till alla, även de som inte kommunicerar som du gör? Behöver ni utveckla samarbetet i ditt team eller din arbetsgrupp fast du inte vet hur?

Du tycker kanske att du är bra på att anpassa dig till olika människor. Men du upplever ändå att vissa personer är mer besvärliga att samarbeta med. Har du insett att även om du behandlar alla kunder eller kollegor på samma sätt så fungerar det inte alltid lika bra?

En workshop med ”Insights Discovery” inspirerar till positiv förändring för både dig själv och ditt team. Pedagogiken med de fyra färgerna är enkel att ta till sig och lätt att komma ihåg, alla kan använda kunskapen och relatera till vad de lärt sig. Det är universellt, metoden går att tillämpa i alla möten med människor. Anna Bellman får många igenkännande skratt på sina workshops – som är fyllda med praktiska exempel och övningar.

"Anna Bellman levererade precis det vi tycker är så viktigt - proffsighet, närvaro, kunskap, energi och värme. Hon är också en trevlig och lyhörd person som det är mycket roligt och lätt att samarbeta med.” - Jean-Luc af Geijerstam - generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

- Jean-Luc af Geijerstam - generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

”Vi är verkligen glada, och uppfyllda, efter utbildningen i presentationsteknik. Det var en mycket givande och energirik dag. Det är sällan en utbildningsdag känns så kul hela vägen. Ingen tittade nånsin på klockan, tror jag. Anna är mycket proffsig, pedagogisk och karismatisk som utbildare. Full poäng!” - Helena Rönnmark - kommunikationschef Polarbrödgruppen

- Helena Rönnmark - kommunikationschef Polarbrödgruppen

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor