bellacom-letter

GDPR

Policydokument för BellaCom Speaking Partner AB

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att BellaCom Speaking Partner AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss, registrerar dig för nyhetsbrev, gör ett köp eller deltar i undersökningar eller tävlingar. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

BellaCom Speaking Partner AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

3. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

– Sända dig våra nyhetsbrev.

– Kontakta dig via e-post

– Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal inför föredrag/talträning/moderatoruppdrag.

– Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

– Förbättra vår kundservice.

– Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl.

4. Säkerhet

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

5. Information till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

6. Ta bort information från vår kunddatabas

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av BellaComs tjänster måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

 

Stockholm den 15 maj 2018

Med vänliga hälsningar

Anna Bellman, VD

BellaCom Speaking Partner AB

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor