Skapa engagemang digitalt

Bli vassare på att hålla digitala möten som upplevs inspirerande, kreativa, tillgängliga och nära, trots att skärmen bidrar till en känsla av distans.

En workshop som ger tips och verktyg hur vi kan förbättra vår förmåga att presentera och hålla digitala möten och vad som krävs för att skapa mer energi och engagemang på distans. Vi kombinerar en livfull och inspirerande föreläsning med aktiva pauser och interaktioner. Föreläsningen genomförs digitalt.

Under föreläsningen går vi in på vad man behöver tänka på för att göra riktigt bra digitala möten, alltifrån praktiska tips när det gäller planering, involvering och presentationsteknik, hur man tar hänsyn till människors olikheter och hur man gör för att stämma av att det som har kommunicerats också är det som mottagarna har uppfattat.

bellacom-letter

Skapa engagemang digitalt

Bli vassare på att hålla digitala möten som upplevs inspirerande, kreativa, tillgängliga och nära, trots att skärmen bidrar till en känsla av distans.

En workshop som ger tips och verktyg hur vi kan förbättra vår förmåga att presentera och hålla digitala möten och vad som krävs för att skapa mer energi och engagemang på distans. Vi kombinerar en livfull och inspirerande föreläsning med aktiva pauser och interaktioner. Föreläsningen genomförs digitalt.

Under föreläsningen går vi in på vad man behöver tänka på för att göra riktigt bra digitala möten, alltifrån praktiska tips när det gäller planering, involvering och presentationsteknik, hur man tar hänsyn till människors olikheter och hur man gör för att stämma av att det som har kommunicerats också är det som mottagarna har uppfattat.

Förslag på innehåll:

  • Skapa engagemang digitalt
  • Hur vi kan öka vår energi och vårt engagemang digitalt.
  • Vilken presentationsteknik som fungerar i det digitala.
  • Hur involvera andra på ett bra sätt.
  • Hur kvittera att det som har kommunicerats också är det som nått fram till mottagarna.
  • Vi lever i en ny tid och vi är i en lärande fas:
  • Utmaningen med hybridmöten – det nya normala?
  • Hur leda hybridmöten så du undviker att de på distans blir
    andra klassens mötesdeltagare.

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt i prick och jag precis som alla andra satt och njöt och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket bra sätt.” - Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

- Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

"Föreläsningen var riktigt, riktigt bra. Vi fick med oss många konkreta tips, en del helt nya. Anna Bellman bjöd in publiken, skapade engagemang och en bra stämning där våra medarbetare var mer positiva än vanligt resten av dagen. Det var den bästa föreläsning vi haft.” - Sanna Turina - distriktschef Ramboll

- Sanna Turina - distriktschef Ramboll

”Jag har fått en hel del positiv återkoppling från kollegor efter SKB-dagarna. Vid varje tillfälle tänker jag på dig, dels den trygghet du förmedlar på scen, den smittar av sig. Men framför allt hur du hjälpte oss att hitta rätt inställning och hur mycket det påverkade mig inför dagarna. Tack än en gång. Nu är jag inte bara SKB-ambassadör, jag är också Anna Bellman-ambassadör!” - Jenny Rees - SKB

- Jenny Rees - SKB

”Anna Bellman når på ett fascinerade och inspirerande sätt ut genom rutan och engagerar på en helt ny nivå. Hennes konkreta tips, råd och coachande förhållningssätt gjorde både mig och hela gruppen till bättre ledare och deltagare i digitala möten. Jag kan varmt rekommendera Annas föreläsning/workshop i hur vi skapar engagemang i digitala möten.” - Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

- Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor