Kommunikativt ledarskap i förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som människor inte vill förändras – hur ska vi då förhålla oss och agera? Varför lyckas vissa navigera rätt medan andra hamnar hopplöst efter? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Hur leder du dig själv så att du också får med dig andra?

Alla upplever vi utmaningen med den snabba utvecklingen vi lever i, där vi behöver anpassa oss till att leva i ständig förändring. Det är lätt att bli trött och uppgiven inför det ökande trycket och alla nya utmaningar och stanna kvar i gamla mönster istället för att fokusera på de större perspektiven och på vad det är som skapar verklig skillnad. Här spelar förmågan att leda sig själv för att också kunna leda andra en enorm roll.

Som ledare har du ett stort ansvar att få förändringar och nya projekt att lyckas. Mycket handlar om hur du kommunicerar, hur du involverar andra, vad du kan göra för att undvika missförstånd och hur du stämmer av att andra tagit till sig kommunikationen på rätt sätt.

bellacom-letter

Kommunikativt ledarskap i förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som människor inte vill förändras – hur ska vi då förhålla oss och agera? Varför lyckas vissa navigera rätt medan andra hamnar hopplöst efter? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Hur leder du dig själv så att du också får med dig andra?

Alla upplever vi utmaningen med den snabba utvecklingen vi lever i, där vi behöver anpassa oss till att leva i ständig förändring. Det är lätt att bli trött och uppgiven inför det ökande trycket och alla nya utmaningar och stanna kvar i gamla mönster istället för att fokusera på de större perspektiven och på vad det är som skapar verklig skillnad. Här spelar förmågan att leda sig själv för att också kunna leda andra en enorm roll.

Som ledare har du ett stort ansvar att få förändringar och nya projekt att lyckas. Mycket handlar om hur du kommunicerar, hur du involverar andra, vad du kan göra för att undvika missförstånd och hur du stämmer av att andra tagit till sig kommunikationen på rätt sätt.

Kommunikativt ledarskap i förändring

Välkommen till en föreläsning som kombineras med workshop-övningar där du kommer att få konkreta verktyg att kunna leda i förändring och få till en förändringsvilja både för individen och hela organisationen.

Föreläsningen utgår ifrån den snabba utvecklingen som digitaliseringen medför och hur mycket kommunikationslandskapet förändrats, och ger konkreta verktyg i vad du som enskild individ kan göra för att leda sig själv med energi och lust, hur du lär känna olika människotyper och vad som krävs för att kommunicera och samarbeta framgångsrikt med alla – så att alla hänger med.

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt i prick och jag precis som alla andra satt och njöt och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket bra sätt.” - Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

- Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

"Föreläsningen var riktigt, riktigt bra. Vi fick med oss många konkreta tips, en del helt nya. Anna Bellman bjöd in publiken, skapade engagemang och en bra stämning där våra medarbetare var mer positiva än vanligt resten av dagen. Det var den bästa föreläsning vi haft.” - Sanna Turina - distriktschef Ramboll

- Sanna Turina - distriktschef Ramboll

”Jag har fått en hel del positiv återkoppling från kollegor efter SKB-dagarna. Vid varje tillfälle tänker jag på dig, dels den trygghet du förmedlar på scen, den smittar av sig. Men framför allt hur du hjälpte oss att hitta rätt inställning och hur mycket det påverkade mig inför dagarna. Tack än en gång. Nu är jag inte bara SKB-ambassadör, jag är också Anna Bellman-ambassadör!” - Jenny Rees - SKB

- Jenny Rees - SKB

”Anna Bellman når på ett fascinerade och inspirerande sätt ut genom rutan och engagerar på en helt ny nivå. Hennes konkreta tips, råd och coachande förhållningssätt gjorde både mig och hela gruppen till bättre ledare och deltagare i digitala möten. Jag kan varmt rekommendera Annas föreläsning/workshop i hur vi skapar engagemang i digitala möten.” - Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

- Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor