Föreläsningar

För bättre kommunikation

Många föreläsningar ger välbehövlig men ofta kortvarig inspiration. Annas föreläsningar har som ambition att ge både inspiration och konkreta tips som kan bidra till förändring på längre sikt.

bellacom-letter

Föreläsningar

För bättre kommunikation

Många föreläsningar ger välbehövlig men ofta kortvarig inspiration. Annas föreläsningar har som ambition att ge både inspiration och konkreta tips som kan bidra till förändring på längre sikt.

Hur når vi fram till varandra?

Framtidens ledarskap och kommunikation – i en allt mer komplex digital värld

Mer än någonsin behöver ledare utforska om de verkligen når fram med sitt budskap. Kommunikation har alltid varit svårt, men i denna nya situation med distansarbete, videomöteströtthet och hybridmöten har kommunikationsmöjligheterna försvårats ytterligare. Många ledare upplever att det är svårare med uppföljning och att anpassa kommunikationen efter olika behov. Det är dock avgörande för att lyckas leda effektivt i en alltmer komplex digital värld”.

Bellacom 12 år

Kommunikativt ledarskap i förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som människor inte vill förändras – hur ska vi då förhålla oss och agera? Varför lyckas vissa navigera rätt medan andra hamnar hopplöst efter? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Hur leder du dig själv så att du också får med dig andra?

Alla upplever vi utmaningen med den snabba utvecklingen vi lever i, där vi behöver anpassa oss till att leva i ständig förändring. Det är lätt att bli trött och uppgiven inför det ökande trycket och alla nya utmaningar och stanna kvar i gamla mönster istället för att fokusera på de större perspektiven och på vad det är som skapar verklig skillnad. Här spelar förmågan att leda sig själv för att också kunna leda andra en enorm roll.

Som ledare har du ett stort ansvar att få förändringar och nya projekt att lyckas. Mycket handlar om hur du kommunicerar, hur du involverar andra, vad du kan göra för att undvika missförstånd och hur du stämmer av att andra tagit till sig kommunikationen på rätt sätt.

Om Anna Bellman

Kommunicera så att du når fram – på riktigt

Alla kan vässa sig när det gäller att sälja in och presentera något för andra. Ett område allt för många är osäkra på vilket försämrar deras möjligheter att verkligen nå fram till andra.

Om du vill vara den ledare, säljare, kollega eller presentatör som på riktigt lyckas fånga intresset och får andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att tänka på – och vissa saker att sluta med.

Släpp retoriken - fokusera på publiken

Släpp retoriken – fokusera på publiken

Om du vill vara den ledare, säljare, kollega eller presentatör som på riktigt lyckas fånga intresset och får andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att tänka på – och vissa saker att sluta med. En del av innehållet: Hur blir du av med nervositet? Hur tar du fram ditt huvudbudskap? Hur fångar du publikens intresse på tre sekunder? Få en boost och många användbara tips under en energifylld föreläsning om presentationsteknik som fungerar.

Snacka siffror så andra vill höra

Behöver det vara tråkigt att presentera siffror?
Går det att prata ekonomi med icke-ekonomer?

Om du vill vara den ledare och presentatör som på riktigt lyckas fånga intresset och få andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att tänka på – och vissa saker att sluta med. Mycket handlar om att flytta fokus från dig själv till den du vill nå. Det betyder att samma presentation kan se olika ut, beroende på vem som finns i din publik.

Hur når vi fram till varandra?

Moderator och föreläsare – vid samma tillfälle

Det blir allt vanligare att Anna själv ger kortare miniföreläsningar under en dag där hon verkar som moderator, som ofta följs av någon form av workshop där deltagarna själva bidrar. En uppskattad form som skapar energi och är en naturlig del i helheten.

Varför lyssnar dom inte?

Kvitterat – framgångsrik kommunikation där andra hör vad du menar.

Människor är olika, därför behöver vi också kommunicera olika för att verkligen nå fram. Lär dig huvuddragen i hur du snabbt kan känna igen olika persontyper och få konkreta tips på vilken kommunikation som fungerar till vem. Förhållningssätt som fungerar på arbetet och i vardagen.

Skapa engagemang digitalt

Bli vassare på att hålla digitala möten som upplevs inspirerande, kreativa, tillgängliga och nära, trots att skärmen bidrar till en känsla av distans.

En workshop som ger tips och verktyg hur vi kan förbättra vår förmåga att presentera och hålla digitala möten och vad som krävs för att skapa mer energi och engagemang på distans. Vi kombinerar en livfull och inspirerande föreläsning med aktiva pauser och interaktioner. Föreläsningen genomförs digitalt.

Under föreläsningen går vi in på vad man behöver tänka på för att göra riktigt bra digitala möten, alltifrån praktiska tips när det gäller planering, involvering och presentationsteknik, hur man tar hänsyn till människors olikheter och hur man gör för att stämma av att det som har kommunicerats också är det som mottagarna har uppfattat.

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt i prick och jag precis som alla andra satt och njöt och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket bra sätt.” - Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

- Margot Bratt - ansvarig för Energirådgivarnas konferens

"Föreläsningen var riktigt, riktigt bra. Vi fick med oss många konkreta tips, en del helt nya. Anna Bellman bjöd in publiken, skapade engagemang och en bra stämning där våra medarbetare var mer positiva än vanligt resten av dagen. Det var den bästa föreläsning vi haft.” - Sanna Turina - distriktschef Ramboll

- Sanna Turina - distriktschef Ramboll

”Jag har fått en hel del positiv återkoppling från kollegor efter SKB-dagarna. Vid varje tillfälle tänker jag på dig, dels den trygghet du förmedlar på scen, den smittar av sig. Men framför allt hur du hjälpte oss att hitta rätt inställning och hur mycket det påverkade mig inför dagarna. Tack än en gång. Nu är jag inte bara SKB-ambassadör, jag är också Anna Bellman-ambassadör!” - Jenny Rees - SKB

- Jenny Rees - SKB

”Anna Bellman når på ett fascinerade och inspirerande sätt ut genom rutan och engagerar på en helt ny nivå. Hennes konkreta tips, råd och coachande förhållningssätt gjorde både mig och hela gruppen till bättre ledare och deltagare i digitala möten. Jag kan varmt rekommendera Annas föreläsning/workshop i hur vi skapar engagemang i digitala möten.” - Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

- Johan Wickenberg - Affärscoach, Movexum AB

bellacom-letter
playbutton

Se videon och hör Anna själv berätta

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor