bellacom-letter

8 april 2020 - Kommunikation

Svagheterna förstärks i det digitala

Är det något som är tydligt så är det just det här: Svagheterna i våra fysiska möten blir förstärkta i de digitala mötena. Jag har många tips på hur onlinemöten kan bli riktigt bra, men här är de mest elementära – som många inte gör, och det är därför många möten anses vara usla… Så om du gör de här sakerna bra som jag berättar om i min video, då gör du bättre möten än de flesta! Både digitala, men också fysiska möten.

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor