bellacom-letter

22 februari 2021 - Mötesteknik

Ställ högre krav

Problemet är att de flesta försöker trycka in den fysiska mötesformen i det digitala formatet – och blir sedan frustrerade över att det inte fungerar.
 
I min första krönika i samarbetet med Cisco skriver jag om vikten av att ställa högre krav i digitala möten.

Ställ högre krav:
– På dig som mötesledare
– På dig som mötesdeltagare
– På tekniken

Läs krönikan här.

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor