bellacom-letter

5 april 2020 - Kommunikation

Om du behöver mejla under tiden?

Efter min senaste video om vikten av att ha kameran på rätt nivå under onlinemöten, dvs i en nivå där du inte tittar ner på de du talar till, så kom frågan: Men om jag behöver mejla under tiden? Visst. Du kanske vill skriva en kort fråga i chatten till mötet med din dator eller föra anteckningar, men mejla? Stay away. Var fokuserad och var närvarande i det mötet du är i. Multitasking är aldrig en bra idé, även om det är frestande under digitala möten när alla möjligheter finns. Men det kommer att märkas att du inte är närvarande. Du kommer att ha din blick någon annanstans. Du kommer att vara ofokuserad. Du kommer inte att bidra till mötet.

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor