bellacom-letter

29 mars 2020 - Kommunikation

Så leder du möten på distans

När allt fler börjar arbeta hemma och möten inte genomförs som planerat, finns andra sätt. Ställ inte in dina möten. Ställ om till det digitala. Men hur leder du ett bra möte på distans? Hur får du alla engagerade när du inte kan se dem och hur ser du till att alla deltagare får med sig det viktigaste från mötet?

Redan innan Corona har vi börjat ställa om till att mötas mer och mer digitalt. En ny Sifo-undersökning visar att mer än sex av tio svenskar anser att företaget borde och kan minska på affärsresorna genom att ha fler distansmöten. Hela 76 procent vill att deras företag ska vara öppna för nya idéer kring hållbarhet för att på sikt minska klimatavtrycket. Det man kan säga är att Coronasituationen hjälper oss att ställa om riktigt snabbt.

Men hur gör du för att leda ett möte digitalt? Det finns många saker att tänka på. I min senaste artikel på motivation.se

ger jag några tips både hur du organiserar ditt möte och vilken teknik du kan använda dig av.
Men det finns mycket mer att tänka på för att verkligen göra lyckade distansmöten. Utbilda dina medarbetare i detta nya arbetssätt online, med mig som lärare. 
Eller passa på att själv vässa dina kommunikationskunskaper online. Kombinera onlineutbildning med personliga träffar med mig – allt online.
Ställ inte in. Ställ om.

Vi ses via skärmen!

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor