bellacom-letter

25 november 2020 - Mötesteknik

Engagerande digitalt möte

Går det att få deltagarna engagerade under en hel dag i digitalt möte? Jag brukar förespråka kortare möten digitalt, men det går att ha en energirik heldag digitalt, om man anstränger sig lite. Här är några idéer som fungerade så bra under Sveriges Allmännyttas (https://www.sverigesallmannytta.se) digitala konferens Klimat- och Energikicken som jag modererade, med ett 140-tal deltagare från hela landet:

BRA TALARE
Det är såklart alltid viktigt med energi och engagemang från de som leder och talar under mötet. Alltid viktigt. Igår fick jag bland annat förmånen att jobba med Johan Kuylenstierna. En stjärna, även digitalt. 

PAUSER
Ge utrymme för paus varje timme. Där kan det vara en kvarts paus för att fylla på kaffe etc. Det kan också vara en 1-minuters paus för att sträcka på sig. Eller en aktiv paus: be deltagarna reflektera och svara på en fråga under tiden de tar paus i några minuter.

GRUPPER
Dela in deltagarna i Break Out rooms. Tio minuter för att diskutera en speciell fråga eller som ett digitalt fika eller mingel där de får träffa nya personer. En fika/mingel kan delas in i flera delar, så att grupperna växlar, deltagarna får träffa flera personer och nätverkandet blir större.

INTERAKTION
Jag använder gärna Mentimeter för att involvera deltagarna under möten. Både att ställa frågor till dem, att de kan skriva in vad de kommit fram till i sina gruppdiskussioner (så behöver de inte ”redovisa” muntligt och vi sparar tid) och att de kan ställa frågor till talarna. Enkelt och superbra för att involvera när det är många deltagare på ett möte. Ett annat bra verktyg är Svava. Bra för exempelvis workshops digitalt.

Från det digitala mötet Klimat- och Energikicken tar jag med mig positiv stämning, riktigt bra engagemang hela dagen, och många positiva kommentarer om själva upplägget. Det går att vara engagerande digitalt. Men det kräver en medvetenhet i upplägget. 

På bilden syns: Anna Bellman, Gabriella Castegren, Pernilla Liljestrand och Daniel Andersson.
På bilden syns: Anna Bellman och Johan Kuylenstierna.

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor