bellacom-letter

29 mars 2021 - Kommunikation

5 tips för att hålla svåra samtal

Går alla möten att köra digitalt? Även de svåra feedbacksamtalen, utvecklingssamtalen, lönesamtalen?…
Många föredrar att ta dessa samtal fysiskt, men idag är det svårt på många håll. Går det lika bra att ta dessa samtal över Webex, Zoom, Teams…?

Jag vill påstå att alla möten som du håller fysiskt går att genomföra digitalt. Du kan till och med ge ett jobbigt meddelande på distans. Allt handlar om hur du hanterar mötet. Det skriver jag om i min senaste krönika som nu ligger uppe på Ciscos sida.

Mina 5 tips handlar om:
1. Förbered dig
2. Förbered den andre
3. Kamera på
4. Rak på sak
5. Stäm av

Läs hela krönikan HÄR

Anna Bellman

© BellaCom Speaking Partner AB | Villkor