Botniska korridoren

Moderator för ett seminarium om Botniska korridoren, på uppdrag av Norrtåg, som också kallas vår tids viktigaste infrastrukturprojekt. En järnvägssträcka längs hela Norrlandskusten upp mot Finland. En sträcka som är prioriterad av EU, och som de säger att de vill finansiera delar av. Men svenska politiker tvekar. Läs mitt blogginlägg om seminariet här.

”Den bästa moderatorn jag har haft. Härlig inställning till ämnet, vetgirig, kunnig och bra driv.”

–  Olle Tiderman, Teknisk Chef Norrtåg

Panel om Botniska korridoren

Panel om Botniska korridoren