Avantos konferens i Göteborg

bo-dahlbom-och-annaGöteborgsregionen har gjort en stor satsning inom strategisk kompetensförsörjning, ”Från insikt till utsikt. Lärande 3.0″. Syftet är att stärka Göteborgsregionens konkurrenskraft.

IT-professor Bo Dahlbom talade om vikten av att som företag våga förändras. Samhället och omvärlden förändras snabbt, och för att kunna vara konkurrenskraftig och framgångsrik så får man inte vara rädd. Det handlar om att staka ut riktningen, ha mod att förändra den efter hand, och sedan lyfta blicken.

Anna Bellman fick några riktigt fina ord av projektledare Karin Ingelhag efter konferensen:

”På ett föredömligt sätt öppnade du upp för nya insikter och ringade in vår slutkonferens till något som skapade skillnad. Din vilja att göra skillnad genomsyrade ditt uppdrag från vårt inledande samtal till genomförandet av konferensen. På ett personligt sätt mötte du våra önskemål och de aktörer som tillsammans med dig skapade vår slutkonferens. Som en röd tråd lyfte du fram det som var slutkonferensens kärna; Tillväxt – strategisk kompetensförsörjning.” Karin Ingelhag, projektledare