Almedalen 2015

Under Almedalsveckan 2015 modererade Anna Bellman inte mindre än fjorton uppdrag arrangerade av HSB, Pacta, Svensk Byggtjänst, KPMG, Bostadsrätterna, FR2000, Capgemini och IBM. Flera av seminarierna filmades. Vilka kan du se här:

– Hur skapar vi framtidens sociala bostadspolitik, med bland annat Mehmet Kaplan och Mona Sahlin i panelen. Arrangör: HSB

– Samhällets infrastruktur – hur förhindrar vi den stora ”urspårningen”? Arrangör: Capgemini & IBM

– Reda och oreda – hur får vi ordning på offentliga sektorns IT-system? Arrangör: Capgemini & IBM

– Personliga hälsokonton – en IT-revolution i vården. Arrangör: Capgemini & IBM

– Digitala innovationer – utanförskap och innanförskap. Arrangör: Capgemini & IBM

– Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället. Om cybersäkerhet. Arrangör: KPMG

– Hur påverkar cyberhotet samhälle och företag. Frukostsamtal med KPMG:s globale expert Malcolm Marshall.