AB 04 för byggbranschen

Ökad komplexitet i finansiering, projekt och samarbeten gör standardavtalet AB 04 viktigare än någonsin för samhällsbyggnadssektorns aktörer. Därför arrangerades en heldagskonferens om AB 04 den 5 februari i Stockholm.

”På ett professionellt och fantastiskt sätt satte sig Anna in i våra frågeställningar (som inte är helt lätta) och ledde oss igenom konferensdagen. Hon är entusiasmerande och drivande för att alla deltagare ska ha byggt på sin kunskap mot slutet av dagen. Att hon dessutom använde ett interaktivt redskap under dagen var suveränt och i framkant!”

– Petra Sörme, Byggtjänst

Bakom konferensen stod Byggtjänst, Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och STD-företagen.